Cenová ponuka

K vypracovaniu cenovej ponuky si pripravte tieto veci: Pôdorys nehnuteľnosti, rozsah realizovaných prác, fotodokumentáciu priestorov (nie je potrebné v prípade dohodnutej obhliadky), termín a miesto realizácie.

Cenovú ponuku Vám vypracujeme do 5 pracovných dní od doručenia všetkých podkladov.